Skip to content

Adolygiad o ddarpariaeth dysgu colegau addysg bellach a pherthnasedd y ddarpariaeth honno o ran cefnogi busnesau fferm yng Nghymru

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Ym mis Ionawr 2015, cyhoeddodd Weinidogion Cymru ymateb i'r adolygiad annibynnol gan yr Athro Wynne Jones OBE. Heddiw, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi diweddariad.

Yn ei adolygiad, nododd yr Athro Wynne Jones 15 o argymhellion a fwriadwyd i helpu i foderneiddio’r diwydiant amaethyddol yng Nghymru a’i wneud yn fwy proffesiynol. Y nod yw sefydlu diwylliant o ddatblygiad proffesiynol parhaus a gwella'r ffocws ar fusnes. O'r 15 argymhelliad, mae 14 wedi'u cwblhau ac mae un ar y gweill.

Mae'r argymhellion yn cyd-fynd â dyheadau polisïau ehangach Llywodraeth Cymru ac amcanion Deddf Sector Amaethyddol (Cymru) 2014 sy'n darparu'r sail statudol ar gyfer cydnabod cymwysterau a phrofiad ym maes amaethyddiaeth drwy strwythur cyflog chwe gradd.