Skip to content

Chwyn Niweidiol

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: rheoli chwyn niweidiol.

Dolenni perthnasol

Sut i gysylltu a'ch swyddfa lleol.
Os gwelwch air neu derm nad ydych yn ei ddeall, edrychwch ar yr eirfa yma am esboniad.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
blodau llysiau'r gingroen

Y sawl sydd â meddiant ar y tir lle mae'r chwyn yn tyfu sy'n gyfrifolam reoli'r chwyn hwnnw. Mae'n bwysig iawn bod yn effro i unrhyw broblemau gyda'r chwyn ac ymateb yn gyflym iddynt.

 (dolen allanol):  Deddf Chwyn 1959Mae pump chwyn niweidiol yn dod o dan y

  • llysiau'r gingroen 
  • tafol crych 
  • dail tafol 
  • marchysgall 
  • ysgall y maes.

Cewch fwy o wybodaeth am Llysiau’r Gingroen yn y daflen 'Llysiau’r Gingroen Cyfaill neu elyn?'

Os oes gennych gwynion penodol am lysiau'r gingroen, cysylltwch â Swyddfeydd Rhanbarthol Llywodraeth Cymru - gwelwch map am manylion o'ch swyddfa lleol.

Gwefannau defnyddiol allanol eraill (yn Saesneg yn unig)