Skip to content

Planhigion, hadau a biotechnoleg

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Rheoli tir.

Dolenni perthnasol

Os gwelwch air neu derm nad ydych yn ei ddeall, edrychwch ar yr eirfa yma am esboniad.
eginblanhigyn mewn llaw

Rhaid i bob rhywogaeth amaethyddol a rhywogaeth o lysiau sy'n cael eu tyfu yn y Deyrnas Unedig gael eu cofnodi ar Restr Genedlaethol o Amrywogaethau. Rhaid i bob hedyn a phlanhigyn gael ei ardystio ar y rhestr hon cyn y gellir eu gwerthu.

Rydym yn gweithio'n agos gyda Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (DEFRA) (Saesneg yn unig, dolen allanol) i weinyddu'r drefn hon yng Nghymru.

Mae llawer o blâu ac afiechydon a allai achosi niwed mawr i'n cnydau a'n planhigion. Rydym yn gyfrifol am sicrhau nad ydyn nhw'n cydio yng Nghymru.

  • mae rheolau swyddogol ar fewnforio, symud a chadw rhai mathau o blanhigion, plâu planhigion a deunydd arall
  • mae gennym bolisïau a rheoliadau i atal plâu ac afiechydon difrifol ar blanhigion, a allai beryglu amaethyddiaeth a'n hamgylchedd, rhag cael eu cyflwyno a lledu
  • mae gennym bolisïau a rheoliadau i sicrhau nad yw problemau iechyd planhigion yn effeithio ar werthiant cynnyrch amaethyddol.

Mae'r Arolygiaeth Hadau ac Iechyd Planhigion (PHSI) yn gweithredu yng Nghymru ar ran Llywodraeth Cymru. Nhw sy'n sicrhau bod rheoliadau Cymru ar hadau ac iechyd planhigon yn cael eu gorfodi.

Am fwy o wybodaeth ewch i wefan Rheolaethau iechyd planhigion - Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion (Saesneg yn unig - dolen allanol).