Skip to content

Iechyd a diogelwch ar y fferm

Dolenni perthnasol

Os gwelwch air neu derm nad ydych yn ei ddeall, edrychwch ar yr eirfa yma am esboniad.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Gwybodaeth a chyngor i hyrwyddo pwysigrwydd arferion iechyd a diogelwch da ar y fferm.

Mae'n rhaid i Iechyd a Diogelwch ar y fferm ddod yn fater o flaenoriaeth ar gyfer y diwydiant amaeth yng Nghymru.

App Cymorth Cyntaf

Mae St John Cymru Wales wedi datblygu app ffôn symudol Cymorth Cyntaf ddwyieithog , y gallwch ei lawr lwytho’n rhad ac am ddim. Mae e wedi’i dargedu at weithwyr amaethyddol, a gellir fod yn arf gwerthfawr i helpu ffermwyr ddelio â damweiniau cyffredin ar y fferm, gan leihau’r 40-50 o farwolaethau sy’n digwydd ar ffermydd yng ngwledydd Prydain bob blwyddyn. Er mwyn lawr lwytho'r app, ewch i St John Cymru Wales.

Siarter ar gyfer Iechyd a Diogelwch ar y fferm

Cafodd Siarter Cymru ar gyfer Iechyd a Diogelwch ar y fferm ei lansio gan y Ddirprwy Weinidog dros Amaethyddiaeth ar 25 Ionawr 2012. Mae hon yn fenter ar y cyd gyda:

 • Swyddfeydd Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion (APHA)
 • Cymdeithas Tir a Busnes Cefn Gwlad (CLA) Cymru
 • Y Rhwydwaith Cymunedol Ffermio
 • Undeb Amaethwyr Cymru (FUW)
 • Hybu Cig Cymru
 • Lantra
 • Undeb Cenedlaethol yr Amaethwyr (NFU) Cymru
 • Cyfoeth Naturiol Cymru
 • NFU Mutual
 • Sefydliad Lles Amaethyddol Brenhinol (RABI) Cymru
 • Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru
 • St John Cymru
 • Llywodraeth Cymru
 • Clybiau Ffermwyr Ifanc (CFfI) Cymru.

Gall y siarter i'w weld isod.

Wrth lofnodi'r Siarter, mae'r sefydliadau wedi cytuno i gydweithio er mwyn:

 • annog ffermwyr i aros a meddwl cyn cymryd risgiau diangen
 • hyrwyddo pwysigrwydd iechyd a diogelwch da ar y fferm.

Mae rhaid i iechyd a diogelwch fod yn bryder mawr i ffermwyr. Mae llawer o'r marwolaethau a'r anafiadau difrifol sy'n digwydd bob blwyddyn ar ein ffermydd yn drasiedi bersonol i'r teulu a ffrindiau agos, a hefyd yn cael effaith aruthrol ar ddyfodol y fferm ei hun.

Mae llawer o'r cyrff sydd yn cymryd rhan wedi bod yn helpu ffermwyr â iechyd a diogelwch dros nifer o flynyddoedd. Am y tro cyntaf, mae'r fenter hon yn dod ynghyd sefydliadau allweddol i weithio mewn ffordd fwy cysylltiedig ag, yn y pen draw, fod yn fwy llwyddiannus.

Bydd fabwysiadu dulliau mwy cysylltiedig, gan ganolbwyntio ar faterion penodol dros gyfnodau penodol i ddarparu negeseuon cyson yn cael ei ystyried i fod yn ffordd llawer mwy effeithiol o gyrraedd y canlyniad a ddymunir; y canlyniad hwnnw fod, llawer llai o farwolaethau ac anafiadau ar ffermydd yng Nghymru.

Lawrlwytho Dogfen

Adobe PDF document
Atal Cwympo (Maint Ffeil: 433KB)
Adobe PDF document
Diolgelwch peiriannau (Maint Ffeil: 441KB)
Adobe PDF document
Gweithio gyda gwartheg (Maint Ffeil: 384KB)
Adobe PDF document
Diogelwch trafnidiaeth (Maint Ffeil: 227KB)