Skip to content

Adfer Coetir Glastir

Dolenni perthnasol

Os gwelwch air neu derm nad ydych yn ei ddeall, edrychwch ar yr eirfa yma am esboniad.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Roedd y bumed ffenestr ar gyfer Mynegi Diddordeb (EOI) yn Adfer Coetir Glastir yn agor ar 05 Mehefin 2017 ac yn cau am haner nos ar 30 Mehefin 2017.

Mae arian ar gael i ailblannu lleiniau o goed llarwydd sydd wedi'u cwympo i rwystro clefyd Phytophthora ramorum rhag lledaenu ac effeithio ar y coed.

Bydd yr arwynebedd sy'n gymwys am arian cynllun Adfer Coetir Glastir ddwywaith yr arwynebedd o goed llawrydd a nodwyd ar yr Hysbysiad Iechyd Planhigion Statudol neu'r drwydded cwympo coed. Er enghraifft, os mai 1 hectar o goed llarwydd sydd wedi'i nodi ar eich trwydded cwympo coed, yr arwynebedd mwyaf sy'n gymwys am arian o dan gynllun Adfer Glastir yw 2 hectar.

Bydd ffi Cynllun Rheoli Coetir (FMP) o £1500 ar gael os yw’r safle adfer yn cael ei ganfod i fod yn Planhigfeydd ar Safleoedd Coetir Hynafol (PAWS). Bydd taliad o’r ffi yn gymwys wedi derbyniad o gontract yn dillyn gwiriad llwyddiannus o’r FMP gan Cyfoeth Naturiol Cymru (NRW).

Medr edrych ar PAWS fel categori oddi fewn yr Rhestr Coetiroedd Hynafol (AWI) 2011, sydd yw weld, neu ei lawr lwytho drwy  Porth-Daear Lle (dolen allanol). 

Am ganllawiau pellach, darllenwch Llyfryn Rheolau Adfer Coetir Glastir - Mehefin 2017.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am gynllun Adfer Coetir Glastir ffoniwch y Ganolfan Gyswllt i Gwsmeriaid ar 0300 062 5004 neu e-bostiwch RPWOnline@wales.gsi.gov.uk.

logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig