Skip to content

Tir Comin Glastir

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Ffermio a chefn gwlad.

Dolenni perthnasol

Mae rheoliadau'r Comisiwn Ewropeaidd yn ei gwneud hi'n ofynnol i ostwng taliadau neu wahardd cwsmeriaid os nad yw cwsmeriaid yn cydymffurfio â rheolau'r cynllun amaeth-amgylcheddol.
Os gwelwch air neu derm nad ydych yn ei ddeall, edrychwch ar yr eirfa yma am esboniad.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Cynllun ar gau ar gyfer ymgeiswyr newydd.

Mae’r elfen bori yn enwedig yn rhan bwysig o’n traddodiad ffermio yng Nghymru.

Hefyd, mae hwn yn chwarae rôl allweddol o ran rheoli cynefinoedd a thirwedd Cymru.

Opsiwnau

Roedd dau opsiwn o dan Glastir – Tir Comin:

  1. tymor caeedig o dri mis di-dor mewn cyfnod o 5 mis rhwng Tachwedd a Mawrth, neu
  2. lefel stocio uchaf ac isaf, wedi’i bennu’n benodol ar gyfer pob tir comin unigol, gyda dyddiaduron yn cael eu cadw i gofnodi symudiadau stoc.

European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) logo