Skip to content

Glastir

Dolenni perthnasol

Os gwelwch air neu derm nad ydych yn ei ddeall, edrychwch ar yr eirfa yma am esboniad.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Tir ffermio ym Mhwlffordd, Cymru

Glastir yw'r cynllun rheoli tir cynaliadwy, a rydym yn cynnig cymorth ariannol i ffermwyr a rheolwyr tir.

Bydd Glastir yn talu am ddarparu nwyddau a gwasanaethau amgylcheddol. Y nod yw:

  • arafu'r newid yn yr hinsawdd
  • rheoli dŵr yn well
  • chynnal a gwella bioamrywiaeth.

Mae wedi'i greu i esgor ar ganlyniadau mesuradwy ar lefel  fferm a thirwedd mewn ffordd gost-effeithiol.

Manylion Cyfnod y Cynllun

Cynllun

Dyraniad dangosol

Nifer o geisiadau llawn y disgwylir

Rownd yn agor

Rownd yn cau

Dyddiad penderfynu ar y Datganiad o Ddiddordeb

Adfer Coetir Glastir

£1m

70

9 Ebrill 2018 

4 Mai 2018

Awst 2018

Grantiau Bach Glastir (Carbon)

£1.5m

400

1 Tachwedd 2017

13 Rhagfyr 2017

O Ionawr 2018 ymlaen

Glastir Uwch 2019

£10.8m

240

18 Medi 2017

20 Hydref 2017

15 Ionawr 2018

Creu Coetir Glastir

£1.7m

100

26 Chwefror 2018

6 Ebrill 2018

Mai 2018

Grantiau Bach Glastir (Dŵr)

£1.5m

400

I’w gad.   Gorffennaf 2018

I’w gad. Awst  2018

I’w gad. 

Medi 2018

Grantiau Bach Glastir ( Tirwedd a phryfed peillio)

£1.5m

400

I’w gad. Mawrth 2019

I’w gad. Ebrill 2019

I’w gad.

 Mai 2019

Grantiau Bach Glastir (Carbon)

£1.5m

400

TBC Tachwedd 2019

TBC Rhagfyr 2019

I’w gad. Ionawr 2020

Cyllidwyd Glastir gan raglen Cymunedau Gwledig Llwodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020a ariennir gan Lywodraeth Cymru a’r Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) logo