Skip to content

Ffermio a gwybodaeth cynllun

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Ffermio a chefn gwlad.

Dolenni perthnasol

Cyswllt Ffermio ... eich helpu chi i yrru eich busnes yn ei flaen.
Yn cefnogu cymunedau a busnesoedd gwledig, ac yn sicrhau bod adnoddau naturiol yn eu gwneud  mewn dull cynaliadwy.
Os gwelwch air neu derm nad ydych yn ei ddeall, edrychwch ar yr eirfa yma am esboniad.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
tractor

Rydym yn annog amaethyddiaeth ar lefel gynaliadwy ac yn cynorthwyo ffermwyr i addasu ar gyfer y dyfodol.

Maent yn gobeithio datblygu incwm a chyflogaeth mewn ardaloedd gwledig drwy gefnogi'r gymuned. Maent hefyd yn ystyried bod diogelu swyddi a gwella amgylchedd a bywyd gwyllt Cymru.

Drwy gyfrwng stiwardiaeth sensitif o adnoddau naturiol a'u datblygu'n gynaliadwy, mae Llywodraeth Cymru yn anelu at y canlynol:

  • amgylchedd glân, iach a diogel
  • cynnal safonau ein tir, aer a dŵr
  • sicrhau bod y bobl yn mwynhau cyfoeth yr hyn sydd o'u cwmpas.