Skip to content

Penderfyniad ar dir comin ym Mynydd y Gwair, Abertawe.

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Tir comin.

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Datgofrestru a chyfnewid tir comin (adran 16) a chaniatâd ar gyfer gwaith (adran 38) ar dir comin.

Cefndir

Mae'r cais yn gofyn am:

  • godi mast anemometri meteorolegol dros dro a ffens o'i gwmpas
  • gwella a rhoi wyneb ar ffordd fynediad
  • datgofrestru a chyfnewid tir
  • chodi ffens amddiffyn dros dro o gwmpas heneb restredig CADW.

Cafodd y ceisiadau tir comin eu hystyried gan Arolygiaeth Gynllunio annibynnol a gynhaliodd wrandawiad i drafod y ceisiadau.  Paratôdd yr Arolygydd adroddiad ar gyfer y Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd.

Penderfyniad

Cytunodd y Gweinidog ag argymhelliad yr Arolygydd:

  • gwrthod y caniatâd i gynnal y gwaith ar dir comin ym Mynydd y Gwair ac i ddatgofrestru a chyfnewid
  • y dylid rhoi'r caniatâd ar gyfer gwaith y mast anemometri, gydag amodau.

Mae llythyr y penderfyniad yn esbonio'r rhesymau dros benderfyniad y Dirprwy Weinidog.