Skip to content

Penderfynu ar geisiadau

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Tir comin.

Yr Arolygiaeth Gynllunio sy’n gyfrifol am brosesu ceisiadau o dan adran 16 ac adran 38 Deddf Tir Comin 2006.

Gweinidogion Cymru sy’n gyfrifol am benderfynu ar geisiadau adran 38 i gynnal gwaith dan gyfyngiadau ar dir comin. Caiff swyddogion Llywodraeth Cymru gymeradwyo ceisiadau o dan adran 16 yn dilyn argymhelliad yr Arolygiaeth Gynllunio.

Ceidw Gweinidogion Cymru yr hawl i adfer yr awdurdod i benderfynu ar geisiadau a wnaed o dan adran 16 ac adran 38.