Skip to content

Penderfyniad ar tir comin yng Nghomin Bryn Rhymni

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Tir comin.

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Dadgofrestru a chyfnewid tir comin (adran 16) yng Nghomin Bryn Rhymni.

Cefndir

Cyflwynwyd cais i ddadgofrestru arwynebedd o 0.9 Hectar a darparu tir yn ei le ag arwynebedd o 2.4 Hectar.

Cafodd y cais mewn perthynas â’r tir comin ei ystyried gan Arolygydd Cynllunio Annibynnol a chynhaliwyd ymweliad â’r safle. Paratôdd yr Arolygydd adroddiad ar gyfer Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig.

Penderfyniad

Cytunodd Ysgrifennydd y Cabinet ag argymhelliad yr Arolygydd sef y dylid rhoi caniatâd ar gyfer dadgofrestru a chyfnewid tir comin ym Mryn Rhymni. 

Mae’r llythyr penderfyniad yn esbonio’r rheswm dros benderfyniad Ysgrifennydd y Cabinet.