Skip to content

Deddf Tir Comin 2006 - Addran 16: Datgofrestru a Chyfnewid tir comin neu feysydd pentref neu dref

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Tir comin.

Mae Adran 16 ym ymwneud â datgofrestru a chyfnewid tir comin a meysydd pentref neu dref.

Caiff perchennogtir sydd wedi'i gofrestru'n dir comin neu'n faes pentref neu dref ofyn i'r awdurdod cenedlaethol priodol am dynnu'r tir o'r gofrestr. Os ydy'r tir yn gofynnir am ei ddatgofrestru yn fwy na 200 metro faint, rhaid i'r ymgeisydd nodi tir arall addas i'w gofrestru fel cyfnewid yn ei le.

Mae Gweinidogion Cymru wedi penodi'r Arolygiaeth Gynllunio i brosesu'r holl geisiadau adran 16 ar eu rhan hyd at pwynt derbyn neu gwrthod cais. Swyddogion Gweinidogion Cymru fydd yn penderfynu'n derfynol ar geisiadau.

Dolenni allanol