Skip to content
 • Yn ystod y mis hwn, bydd Cyswllt Ffermio yn darparu dau weithdy hyfforddiant hanner diwrnod o hyd ar ran Partneriaeth Diogelwch Fferm Cymru (WFSP) i helpu ffermwyr a choedwigwyr leihau’r perygl o ddamweiniau a’u cynorthwyo i wneud eu busnesau fferm neu goedwigaeth yn lleoedd mwy diogel i weithio ar eu cyfer nhw, eu teuluoedd a’u gweithwyr.

 • O ganlyniad i ddwysau’r diwydiant llaeth, mae rheoli slyri yn dod yn fater cynyddol i ffermwyr a'r amgylchedd. Bydd y prosiect newydd hwn yn lleihau gwastraff fferm mewn modd arloesol ac yn helpu i ddiogelu'r amgylchedd. Ar hyn o bryd rydym wrthi'n datblygu system i dynnu dŵr a phuro i reoli slyri ar ffermydd.

 • 'Thought for food' -  Local food on urban forks.  Mae Grŵp Gweithredu Lleol Amaeth-drefol y Fenni 2016-2018 wedi cyhoeddi’r diweddariad cyntaf ar y Cynllun Gweithredu.

Ychwanegwyd yn Ddiweddar:

Digwyddiadau

Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020 - Digwyddiad Thema 1 & 2

 • 21 Chwefror 2018

Hafod a Hendre, Maes Sioe Frenhinol Cymru, Llanfair-ym-Muallt

Cynhaliodd Llywodraeth Cymru weithdy a gafodd ei gyflwyno gan Uned Gefnogi Rhwydwaith Gwledig Cymru.

Gweithdy - Cynllun Cydweithredu a Datblygu’r Gadwyn Gyflenwi

 • 05 Mai 2017

 • 10:15 - 15:30

Maesmawr Hall Hotel, Caersws, Powys, SY17 5SF

Cynhaliodd Llywodraeth Cymru weithdy o dan arweiniad Uned Gymorth Rhwydwaith Gwledig Cymru. 

Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020 - Digwyddiad Defnydd Tir

 • 22 Mawrth 2017

Cymru Gyfan

Cynhaliodd Llywodraeth Cymru ei gweithdy cymorth cyntaf ar gyfer defnydd tir yn y dyfodol a westeiwyd gan Uned Cefnogi Rhwydwaith Gwledig Cymru ar 22 Mawrth 2017 yn Hafod a Hendre, Llanfair-ym-Muallt.

Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020 - Ffeiriau Cyllido 

Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020 - Ffeiriau Cyllido 

 • 02 Mawrth 2017

Cymru Gyfan

Cynhaliodd Llywodraeth Cymru 3 ffair gyllido wledig ar draws Cymru yn ystod Mawrth 2017.

Gweithdy LEADER

 • 03 Awst 2016

Tŷ Ladywell, Y Drenewydd

Daeth rhyw 50 o unigolion i'r digwyddiad ac roedd cyrff gweinyddol holl grwpiau Gweithredu Lleol Cymru wedi'u cynrychioli.

Rhaglen Datblygu Gwledig

Yn cefnogi cymunedau a busnesau gwledig; yn sicrhau bod adnoddau naturiol yn cael eu defnyddio mewn ffordd gynaliadwy.

Dewch o hyd i ni ar

 • Twitter
 • Flickr
 • Youtube