Skip to content

Cymorth Buddsoddi mewn Amwynderau Twristiaeth (TAIS)

Mae’r cynllun Cymorth Buddsoddi mewn Amwynderau Twristiaeth (TAIS) ar gael i’r sector cyhoeddus, y trydyddd sector a sefydliadau dielw.

Mae TAIS yn gronfa fuddsoddi sy’n targedu prosiectau amwynderau yn y sector twristiaeth yng Nghymru. 

Bydd cymorth o rhwng £25,000 i £128,000 yn cael ei ystyried. Uchafswm gwariant ar brosiect cymwys yw £160,000. Ein nod yw:

  • datblygu cyfleusterau twristiaeth cynaliadwy o safon
  • ychwanegu gwerth at brofiad yr ymwelydd
  • darparu safon, arloesedd a naws am le.

Ydych chi’n gymwys

I wybod a yw eich prosiect yn gymwys am gymorth ag I gael mwy o wybodaeth ewch: Busnes Cymru

Cysylltwch â ni ar  tiss@wales.gsi.gov.uk  0845 010 8020.