Skip to content

Cronfa Fusnes Micro Bychan (MSBF)

Mae’r Gronfa Busnesau Micro a Bychan (MSBF) ar gael i fusnesau micro a bychan sydd â llai na 50 o weithwyr cyfwerth ag amser llawn.

Mae MSBF yn gronfa fuddsoddi sy’n targedu prosiectau buddsoddi cyfalaf cymwys yn y sector Twristiaeth yng Nghymru.  Gellir ei defnyddio naill ai i greu cynnyrch newydd o safon uchel neu i ddiweddaru cynnyrch presennol.   

Bydd cymorth o rhwng £25,000 a £500,000 yn cael ei ystyried, er mwyn:

  • creu a diogelu swyddi
  • sicrhau lles a datblygiad economaidd
  • sicrhau ansawdd, arloesedd a naws am le. 

Ydych chi’n gymwys?

I wybod a yw eich prosiect yn gymwys am gymorth ag I gael mwy o wybodaeth ewch: Busnes Cymru.

Cysylltwch â ni ar tiss@wales.gsi.gov.uk neu 0845 010 8020.