Skip to content

Cynllun Buddsoddi mewn Busnesau Bwyd

Dolenni perthnasol

Os gwelwch air neu derm nad ydych yn ei ddeall, edrychwch ar yr eirfa yma am esboniad.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Yn gwneud caws

Help i fuddsoddi mewn prosesu/marchnata a/neu datblygu cynnyrch amaethyddol.

Bwriad y Cynllun Buddsoddi mewn Busnesau Bwyd (FBIS) yw helpu pobl sy’n cynhyrchu cynhyrchion amaethyddol ar lefel gynradd, a hefyd busnesau sy’n ymgymryd â gweithgareddau prosesu cam cyntaf a/neu ail gam yng Nghymru. Gall y Cynllun sicrhau buddsoddiad cyfalaf a chymorth arall i brosiectau lle y caiff o leiaf 90% o gynhyrchion amaethyddol cymwys eu prosesu.

Mae’r cynllun yn croesawu ceisiadau gan amrywiaeth eang o fentrau sy’n ymwneud â phrosesu cynhyrchion amaethyddol ar lefel cynradd a/neu eilaidd, gan gynnwys:

  • unig fasnachwyr
  • sefydliadau’r sector gwirfoddol
  • cwmnïau cyfyngedig preifat a chyhoeddus (BBaCh a Mentrau Mawr)
  • busnesau fferm sydd am brosesu eu cynhyrchion amaethyddol eu hunain
  • busnesau newydd gan gynnwys busnesau sy’n dechrau.

Pwysig: Rhaid i chi sicrhau’ch bod yn llenwi’r ffurflen gais a’r meini prawf ar gyfer y cyfnod ymgeisio hwn; gwiriwch ddyddiadau’r cyfnod ar y ffurflen.

Mae manylion pellach ar y meini prawf ar gyfer gwneud cais ar gael drwy ddarllen Nodiadau Cyfarwyddyd Datganiad o Ddiddordeb a dogfennau cynorthwyol y cynllun.

Dyddiadau agor y cynllun.