Skip to content

Grant Busnes i Ffermydd

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Grant Busnes i Ffermydd.

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Nod y Grant Busnes i Ffermydd (FBG) yw helpu ffermwyr yng Nghymru i wella perfformiad economaidd ac amgylcheddol eu daliadau amaethyddol.

Mae'r grant yn cyfrannu tuag at fuddsoddiadau cyfalaf mewn offer a pheiriannau sydd wedi'u nodi ymlaen llaw fel rhai sy'n cynnig manteision clir a mesuradwy i fentrau ffermydd.

Bydd £40 miliwn ar gael dros 4 blynedd. Y grant lleiaf sydd ar gael yw £3,000 a'r mwyaf sydd ar gael yw £12,000. 

Gallwch gyflwyno Mynegiad o Ddiddordeb mewn sawl ffenestri gyda throthwy o leiaf £ 3,000 fesul cais. Y trothwy uchaf yw £12,000.

Y bwriad yw agor y cyfnodau ymgeisio, fanylion fel y ganlynol:

Pwysig:  Grant Busnes i Ffermydd ond ar gael drwy ddefnyddio RPW Ar-lein . I drefnu eich bod yn cael mynediad at RPW Ar-lein , neu os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch, darllenwch sut i lenwi'r canllawiau.

Yn y cyfamser, sicrhewch eich bod wedi mynychu un o ddigwyddiadau Cyswllt Ffermio - Ffermio Ar Gyfer Y Dyfodol , er mwyn sicrhau eich bod yn gymwys i wneud cais. 

Ar gyfer unrhyw ymholiadau pellach, gallwch e-bostio: FBG.ProcessingTeam@llyw.wales

Mae rhestr lawn o eitemau cyfalaf penodedig i'w gweld yn y dogfennau canllaw isod.