Skip to content

Cynllun Datblygu Cadwyni Cyflenwi a Chydweithio

Dolenni perthnasol

Os gwelwch air neu derm nad ydych yn ei ddeall, edrychwch ar yr eirfa yma am esboniad.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Help ar gyfer gweithgareddau cydweithio ar draws y sectorau amaeth, bwyd a choedwigaeth.

Nod y cynllun Datblygu Cadwyni Cyflenwi a Chydweithio yw helpu i sicrhau bod pethau newydd yn digwydd. Bydd yn rhoi cymorth ar gyfer amrywiaeth eang o faterion ac ar gyfer pob agwedd ar brosiect. Bydd yn cynnig cymorth o’r camau cychwynnol hyd y cyfnod cyflwyno ac i’r cyfnod lledaenu a gwerthuso. Ni all y cynllun gefnogi gweithgareddau ar y cyd sydd eisoes yn mynd rhagddynt ond o dan y cynllun gellir rhoi cymorth i grŵp sydd eisoes yn bodoli i ymgymryd â phrosiect newydd ar y cyd.

Nod y cynllun yw cefnogi’r gwaith o ddatblygu cynhyrchion, arferion, prosesau a thechnolegau newydd yn y sectorau amaeth, bwyd a choedwigaeth, gan gynnwys:   

  • busnesau bach sy'n gweithio gyda'i gilydd i rannu cyfleusterau ac adnoddau cynhyrchu
  • cadwyni cyflenwi byr a marchnadoedd lleol gan gynnwys gweithgareddau hyrwyddo yn y cyd-destun lleol
  • treialu prosiectau lle bo'r wybodaeth ar gael i'r cyhoedd ac wedi'i rhannu'n eang.

Dyddiadau agor y cynllun.

Pwysig: Rhaid i chi sicrhau’ch bod yn llenwi’r ffurflen gais a’r meini prawf ar gyfer y cyfnod ymgeisio hwn; gwiriwch ddyddiadau’r cyfnod ar y ffurflen.