Skip to content

Polisi Amaethyddol Cyffredin

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Ffermio a chefn gwlad.

Dolenni perthnasol

Cyhoeddodd y Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd, Rebecca Evans, ei phenderfyniad ynghylch sut y mae am weld Cynllun y Taliad Sylfaenol (BPS) yng Nghymru yn cael ei dalu.
Os gwelwch air neu derm nad ydych yn ei ddeall, edrychwch ar yr eirfa yma am esboniad.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
gwartheg mewn cae

Mae’r Polisi Amaethyddol Cyffredin (PAC) yn galluogi ni i ariannu gweithgareddau sy’n cefnogi ffermwyr, cefn gwlad a chymunedau gwledig.

Mae’r gweithgareddau hyn yn ein hannog i reoli amaeth a’r amgylchedd mewn dull cynaliadwy. Mae pedwar maes allweddol:

  • amaethyddiaeth
  • coedwigaeth, yr amgylchedd a chefn gwlad
  • y gadwyn gyflenwi  ar gyfer amaethyddiaeth  a choedwigaeth
  • ansawdd bywyd mewn ardaloedd gwledig.

Polisi Undeb Ewropeaidd yw’r PAC sy’n cael ei addasu at ddefnydd Cymru gan Lywodraeth Cymru.

Ym mis Ionawr 2014, cyhoeddwyd penderfyniadau Llywodraeth Cymru ynghylch Cynllun y Taliad Sylfaenol yng Nghymru, a fyddai’n dechrau ym mis Ionawr 2015 i gymryd lle’r Cynllun Taliad Sengl. Yn hydref 2014, cafodd ein deddfwriaeth ddomestig ei herio a’i diddymu. Arweiniodd hynny at ymgynghoriad newydd ar Gynllun y Taliad Sylfaenol ar 31 Mawrth. Daeth yr ymgynghoriad i ben ar 23 Mehefin gyda 233 o ymatebion.

Gwnaeth y Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd ddatganiad ar 7 Gorffennaf 2015 i gadarnhau ei phenderfyniad ar opsiynau talu’r Taliad Sylfaenol. Penderfynodd ar gyfradd safonol gyda chyfnod pontio o bum mlynedd tan 2019 gyda thaliadau ailddosbarthu. Bydd hynny’n golygu taliad ychwanegol ar 54 hectar cyntaf fferm yr hawlydd.