Skip to content

Cyflogau amaethyddol

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: cyflogau amaethyddol.

Rydym yn gyfrifol am gyflwyno gorchmynion ar gyfer cyflogau amaethyddol sy'n nodi isafswm tâl ac amodau cyflogaeth eraill  i weithwyr amaethyddol yng Nghymru.

Ddeddf Sector Amaethyddol (Cymru) 2014 

O dan Ddeddf Sector Amaethyddol (Cymru) 2014 (dolen allanol), sefydlwyd Y Panel Cynghori ar Amaethyddiaeth Cymru yn 2016. Mae'r swyddogaethau'r Panel yn cynnwys:

  • hybu gyrfaoedd mewn amaethyddiaeth
  • drafftio gorchmynion amaethyddol, ymgynghori ar orchmynion o'r fath a chyflwyno fersiynau drafft ohonynt i Weinidogion Cymru am gymeradwyaaeth
  • rhoi cyngor i Weinidogion ar faterion s'yn berthynasol i'r sector amaethyddol yng Nghymru fel y bo angen. 

Gorchymyn Cyflogau Amaethyddol (Cymru) 2017 

Gorchymyn Cyflogau Amaethyddol (Cymru) 2017 (dolen allanol) yw’r Gorchymyn cyntaf a wnaed sy’n seiliedig ar argymhellion Y Panel Cynghori ar Amaethyddiaeth Cymru. Mae’r Gorchymyn yn disodli Gorchymyn 2016 ac yn gwneud darpariaethau newydd ar gyfer y cyfraddau cyflog isaf ac amodau a thelerau gwaith eraill ar gyfer gweithwyr amaethyddol yng Nghymru.

Mae’r tabl a ganlyn yn dangos cyfraddau Gorchmynion 2016 a 2017 at ddiben eu cymharu: 

Gradd neu gategori'r gweithiwr

Y gyfradd isaf fesul awr ar gyfer 2016

Y gyfradd isaf fesul awr ar gyfer 2017

Gweithiwr gradd 1 o oedran ysgol gorfodol (13 – 16)

        £3.30

 

 

£3.34

Gweithiwr gradd 1 (16 – 24 oed)

(ar gyfer 16-20 oed)

 

£6.72

 

(ar gyfer 21-24 oed)

 

£6.72 hyd at 1 Hydref 2016

£6.95 o 1 Hydref 2016 – 31 Mawrth  2017

 

£7.06 (Isafswm Cyflog Cenedlaethol), (21-24 oed) +1p)

Gweithiwr gradd 1  (25+ oed)

£6.72 hyd at 1 Ebrill 2016

 

£7.20 o 1 Ebrill 2016 – 31 Mawrth 2017

 

£7.51  (Cyflog Byw Cenedlaethol + 1p)

Gweithiwr gradd 2

 

£7.39

 

£7.54  (Cyflog Byw Cenedlaethol + 4p)

Gweithiwr gradd 3

£8.12

£8.22

Gweithiwr gradd 4

£8.72

£8.82

Gweithiwr gradd 5

£9.23

£9.34

Gweithiwr gradd 6

 

£9.97

 

£10.09


Mae’r tabl a ganlyn yn dangos y cyfraddau ar gyfer prentisiaid Blwyddyn 1 a Blwyddyn 2 yn ôl Gorchymyn 2017 o’u cymharu â’r cyfraddau a bennwyd yng Ngorchymyn 2016:

 

Categori’r prentis

 

Cyfraddau 2016

 

Cyfraddau 2017

 

Prentis Blwyddyn 1

£3.78

 

£3.78

Prentis Blwyddyn 2 (16-17 oed)

£3.90

 

£4.05

Prentis Blwyddyn 2 (18-20 oed)

£5.30

 

£5.60

Prentis Blwyddyn 2 (21-24 oed)

£6.70

 

£7.05

Prentis Blwyddyn 2 (25+ oed)*

£6.70 (hyd at 31 Mawrth 2016)

 

£7.20 (1 Ebrill 2016 – 31 Mawrth 2017)

 

£7.50


*Prentis Blwyddyn 2 yn ôl categorïau Gorchymyn 2016 (21 oed ac yn hŷn)

Perthynas o Isafswm Cyflog Amaethyddol ag Isafswm Cyflog Cenedlaethol y DU a Chyflog Byw Cenedlaethol y DU

Mae cyfraddau yr Isafswm Cyflog/Cyflog Byw Cenedlaethol y DU yn berthnasol i bob gweithwyr, gan gynnwys gweithwyr amaethyddol. Mae'r cyfraddau yn newid ar 1af Ebrill bob blwyddyn. Os bydd cyfraddau Isafswm Cyflog/Cyflog Byw Cenedlaethol y DU yn uwch na'r Isafswm Cyflog Amaethyddol penodedig yn ôl Gorchymyn Cyflogau Amaethyddol (Cymru), bydd angen parchu y cyfraddau hynny. 

Manylion cyswllt 

Am ragor o wybodaeth, anfonwch e-bost at: SLMenquiries@wales.gsi.gov.uk, neu ffonio: 0300 062 5004.