Skip to content

Categorïau Tir Amaethyddol

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: categorïau tir amaethyddol.

Dosbarthiad y pridd

Defnyddir y system Categoreiddio Tir Amaethyddol (ALC) i raddio ansawdd tir amaethyddol. O wneud, gellir gwneud penderfyniadau cynllunio ynghylch ei ddefnyddio yn y dyfodol.

Mae’r system ALC yn categoreiddio tir yn un o’r pum gradd isod, gyda gradd 3 yn cael ei rhannu’n 3a a 3b:

  • gradd 1 – tir amaethyddol o ansawdd rhagorol
  • gradd 2 – tir amaethyddol o ansawdd da
  • gradd 3a – tir amaethyddol o ansawdd da i gymedrol
  • gradd 3b – tir Amaethyddol o ansawdd cymedrol
  • gradd 4 – tir amaethyddol o ansawdd gwael
  • gradd 5 – tir amaethyddol o ansawdd gwael iawn.

Mae polisïau cynllunio’n diffinio’r tair gradd orau (1-3a) fel y tir amaethyddol ‘gorau a mwyaf amlbwrpas’. Dim ond rhyw 7% o holl dir Cymru sy’n perthyn i’r categori tir amaethyddol Gorau a Mwyaf Amlbwrpas.