Skip to content

Atal gwastraff bwyd

Mae teuluoedd yng Nghymru yn gwastraffu tua 400,000 o dunelli o fwyd a diod bob blwyddyn, er bod y rhan fwyaf yn hollol iawn i’w fwyta.

Bob mis, mae teuluoedd yn taflu gwerth rhyw £50 o fwyd a gafodd ei brynu ond na chafodd ei fwyta.

Mae lleihau gwastraff bwyd yn un o flaenoriaethau ein strategaeth wastraff, Tuag at Ddyfodol Diwastraff.

Gwneud gwahaniaeth

Dyma gamau syml i’w cymryd er mwyn taflu llai o fwyd:

  • gwneud y gorau o fwyd sydd dros ben 
  • cynllunio prydau
  • storio bwyd yn gywir
  • peidio â choginio mwy na’r angen.

I gael cyngor am ffyrdd i atal a lleihau gwastraff bwyd ewch i Hoffi Bwyd Casáu Gwastraff (dolen allanol, Saesneg yn unig).