Skip to content

Prosiect CESME Interreg Ewrop

Dolenni perthnasol

Mae'r Economi Gylchol ar gyfer Busnesau Bach a Chanolig (CESME) yn brosiect a ariennir gan Ewrop sy'n galluogi busnesau bach a chanolig i droi heriau amgylcheddol yn gyfleoedd.
Bydd y Gronfa Buddsoddi Cyfalaf Economi Gylchol yn helpu BBaChau i symud tuag at 'Economi Gylchol'.
Drwy annog economi gynaliadwy rydym yn hyrwyddo lles economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol ac yn gwella ansawdd bywyd pobl yng Nghymru.
Mae rhaglen Cydweithredu Tiriogaethol Ewropeaidd (ETC) 2014-2020 yn darparu cyfleoedd i ranbarthau yn yr UE gydweithio i fynd i’r afael â heriau cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol cyffredin.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Mae'r Economi Gylchol ar gyfer Busnesau Bach a Chanolig (CESME) yn brosiect a ariennir gan Ewrop sy'n galluogi BBaChau i droi heriau amgylcheddol yn gyfleoedd.

Mae cysyniad yr Economi Gylchol yn ganolog i'r prosiect.

Mae'r economi gylchol yn gysyniad allweddol o'r Economi Werdd lle y gall deunyddiau o ansawdd uchel sy'n deillio o gynhyrchion gwastraff gael eu rhoi'n ôl i weithgynhyrchwyr yng Nghymru a'u defnyddio drosodd a throsodd. Mae'r prosiect yn cael €1.73 miliwn o gyllid Interreg Ewrop a rhagwelir iddo bara am bedair blynedd. Mae Cymru'n un o'r 10 partner o chwe gwlad Ewropeaidd a fydd yn gweithio gyda'i gilydd i:

  • rannu profiadau, 
  • nodi arfer gorau,
  • darparu canllaw cam wrth gam ar gyfer BBaChau er mwyn iddynt fod yn rhan o'r Economi Gylchol.
Yn ôl astudiaeth ddiweddar gan Sefydliad Ellen MacArthur a WRAP, mae economi gylchol yn gallu creu manteision economaidd gwerth dros £2 biliwn, tra bod astudiaeth gan WRAP/Green Alliance yn rhagweld y gallai hyd at 30,000 o swyddi newydd gael eu creu.
 
Visit: CESME ar wefan Interreg (dolen allanol)