Skip to content

Gwastraff ac ailgylchu

Dolenni perthnasol

Mae crynodeb o'r ymatebion ar gael nawr.
Data ar yr ailddefnyddio, ailgylchu a chompostio o wastraff trefol.

Rydym yn gosod polisïau a thargedau i gynghorau a busnesau eu dilyn er mwyn helpu Cymru i gynhyrchu llai o wastraff.

Pe bai pawb yn byw fel rydym ni’n byw yng Nghymru, byddai angen bron i dair planed er mwyn darparu’r adnoddau angenrheidiol. Nid yw hynny’n opsiwn i Gymru bellach felly, rhaid inni leihau’r gwastraff a gynhyrchir.

Am ragor o wybodaeth am y mathau o wastraff, gwastraff domestig ac ailgylchu, ewch i dudalen gwastraff eich cyngor lleol neu i wefan Ailgylchu Dros Gymru (dolen allanol).