Skip to content

Llonyddwch

Dolenni perthnasol

Rydym am greu 63 o ardaloedd tawel sy’n lleoedd heddychlon a fydd yn cael mwy o amddiffyniad sŵn o dan bolisi cynllunio.
cefn gwlad
Mae “llonyddwch” yn fan digyffro, sy'n ddistaw, yn llonydd a heb unrhyw aflonyddwch annymunol. Gall hyn fod yn gymwys i gyflwr meddwl person neu amgylchedd penodol.

Gellir mesur llonyddwch drwy nifer o ffyrdd gan gynnwys absenoldeb amhariadau annymunol, neu drwy gydbwyso ffactorau negyddol a chadarnhaol.

Ym 1997 a 2009 cyhoeddodd Cyngor Cefn Gwlad Cymru fapiau o ardaloedd tawel gwledig yng Nghymru.

Gall ardaloedd o lonyddwch trefol gynnwys mannau agored cyhoeddus. Mae llai o sŵn amgylcheddol yn yr ardaloedd hyn nag ar y ffyrdd o'u hamgylch. Mae ffactorau eraill yn cyfrannu at lonyddwch man penodol. Mae’r rhain yn cynnwys:

  • presenoldeb natur;
  • teimlo’n ddiogel;
  • pethau pleserus i’w gweld o gwmpas;
  • amgylchedd lle y mae’n bosibl ymlacio.

Mae llonyddwch trefol yn bwysig wrth greu mannau tawel mewn dinasoedd o dan y Gyfarwyddeb Sŵn Amgylcheddol. Mae’r angen i ddiogelu mannau trefol tawel wedi’i gynnwys yn y polisi cynllunio yng Nghymru.