Skip to content

Twf Gwyrdd Cymru: Ynni Lleol

Dolenni perthnasol

Rydym am helpu i fuddsoddi mewn ynni ac am i'n seilwaith ddefnyddio adnoddau'n effeithlon.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Yn amlinellu sut rydym yn ymdrin gyda ynni lleol i gefnogi ein polisi ynni strategol.

Mae’r system ynni mewn cyfnod o newid, cynigir y cyfle i bobl Cymru gymryd rheolaeth o anghenion ynni eu hunain.

Ein gweledigaeth yw gweld holl gymunedau a busnesau yn defnyddio trydan a gwres wedi ei gynhyrchu yn lleol, o amrywiaeth o osodiadau adnewyddadwy er mwyn cyflenwi galw lleol ac i leihau ein dibyniaeth ar gynhyrchu canolog.

Drwy ddefnyddio ein hadnoddau naturiol yn y ffordd fwyaf effeithiol a chynaliadwy gwnawn:

  • greu’r systemau ynni lleol mae Cymru ei hangen
  • mynd i’r afael â thlodi yn y tymor hir
  • rhoi Cymru ar ben blaen i leihau carbon.

Lawrlwytho Dogfen

PDF Document (MFS)
Twf Gwyrdd Cymru: Ynni Lleol (Maint ffeil: 706KB)