Skip to content

Cyhoeddiadau ynni

Yma, mae modd i chi weld cyhoeddiadau sy'n ymwneud ag ynni gan gynnwys canllawiau, adroddiadau a strategaethau.

Posibiliadau ynni gwynt ar y môr yng Nghymru yn y dyfodol

13/12/18
Adroddiad gan y Carbon Trust yn seiliedig ar ddadansoddiad diduedd o ffynonellau cynradd ac eilaidd, gan gynnwys cyfweliadau arbenigol.
 

Traethawd ar gyfer cyhoeddiad Energy UK 'Ynni a'r Amgylchedd'

26/11/18
Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig wedi darparu traethawd sy'n dathlu pen-blwydd 10 mlynedd Deddf Newid yn yr Hinsawdd 2008.
 

Ymateb i'r Ymgynghoriad ar Gaead y Cynllun Tariff Cyflenwi Trydan

29/10/18
Ysgrifennodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig i Claire Perry AS, y Gweinidog Gwladol dros Ynni a Thyfiant Glân yn yr Adran Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol (BEIS).
 

Ymateb i'r ymgynghoriad 'Contractau Gwahaniaeth'

29/10/18
Ysgrifennodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig i Claire Perry AS, y Gweinidog Gwladol dros Ynni a Thyfiant Glân yn yr Adran Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol (BEIS).
 

Ymateb i'r argymhellion a gyflwynwyd yn adroddiad Adfywio Cymru gan Sefydliad Materion Cymreig: 'Ariannu Prosiectau Ynni Adnewyddadwy yng Nghymru'

17/10/18
Ymatebodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig i'r argymhellion.
 

Prosiectau o ddiddordeb ar y cyd (PCI)

31/07/18
Mae’r canllaw hwn yn darparu gwybodaeth benodol ar gyfer prosiectau o ddiddordeb ar y cyd (Project of Common Interest – PCI) a sefydlwyd o dan reoliadau ar ganllawiau  isadeiledd ynni traws-Ewrop EU347/2013.
 

Ymateb i'r Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar ynni dŵr

11/10/17
Creuwyd y Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar ynni dŵr ym mis Mawrth 2016 ar gais i Carl Sargeant AC, y Gweinidog bryd hynny ar  Gyfoeth Naturiol, gan Gymdeithas Ynni dŵr Prydain.
 

Ymateb i Datblygiad Gwledig Economaidd

10/10/17
Ymateb Llywodraeth Cymru gan gynnwys manylion am yr hyn sydd eisoes wedi ei gyflawni a bwriadau’r dyfodol.
 

Ymateb i adroddiad 'Ail-egnïo Cymru'

04/10/17
Mae Ail-egnïo Cymru yn brosiect tair blynedd a ddechreuodd yn 2016, sy'n cael ei redeg gan y Sefydliad Materion Cymreig.
 

Ymateb ysgrifenedig  i Dyfodol Ynni Craffach i Gymru

29/09/17
Ymateb Llywodraeth Cymru gan gynnwys manylion am yr hyn sydd eisoes wedi ei gyflawni a bwriadau’r dyfodol.
 

Targedau ynni ar gyfer Cymru

26/09/17
Roedd datganiad llafar Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig am Ynni yn rhoi braslun o’r targedau ynni ar gyfer Cymru.
 

Cwmni Ynni i Gymru

03/08/17
Mae nifer o gynigion wedi’u cyflwyno ynglŷn â’r ffordd y gallai ffurfio cwmni ambarél gwasanaethau ynni dielw fod o fudd i Gymru.