Skip to content

Trwyddedu petrolewm ar dir Cymru

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Mae'n rhaid i geisiadau am unrhyw drwydded petrolewm, cydsyniad neu gymeradwyaeth gael ei wneud i Lywodraeth Cymru o'r 1 Hydref 2018.

Mae adran 23 {3} Deddf Cymru 2017 (dolen allanol) yn trosglwyddo'r swyddogaethau trwyddedu o dan Ran 1 {4} Deddf Petrolewm 1998 a oedd o dan ofal yr Awdurdod Olew a Nwy (OGA) (dolen allanol){2} i Weinidogion Cymru.

O'r 1 Hydref 2018 bydd Gweinidogion Cymru yn gyfrifol am benderfyniadau ar:

  • a ydynt i gyhoeddi cylchoedd Trwyddedau Fforio a Datblygu Petrolewm (PEDL). 
  • penderfynu p'un ai i roi Trwyddedau Fforio Petrolewm Tua'r Tir a Thrwyddedau Draenio Methan
  • a ydynt i gyhoeddi cydsyniadau mewn perthynas â thrwyddedau PEDL presennol.

OGA fydd yn parhau'n gyfrifol am drwyddedu yn Lloegr.

Cyrff rheoleiddiol eraill

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (dolen allanol) a'r Awdurdod Cynllunio Lleol yn gyfrifol am gydymffurfio gyda deddfwriaeth amgylcheddol ar y tir. Mae'r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (HSE) (dolen allanol) yn rheoleiddio risgiau iechyd a diogelwch pobl. Mae'r HSE yn gyfrifol am sicrhau bod pibelli y tyllau turio ar gyfer olew a nwy wedi'u cynllunio a'u hadeiladu'n briodol. Yr OGA fydd yn parhau i fod yn gyfrifol am gasglu rhent trwyddedi.

Er y bydd sefyllfa rheoleiddwyr eraill yn cael ei ystyried, Gweinidogion Cymru fydd yn parhau i wneud y penderfyniadau. Mae'n rhaid i drwyddedwyr fod yn ymwybodol o'r rheolau rheoleiddio, gan gynnwys cymalau model y drwydded.

Gwneud cais i Lywodraeth Cymru  

Dylai ymgeiswyr anfon e-bost gyda'r holl ddogfennau ategol angenrheidiol at:

Petrolewm.Petroleum@llyw.cymru 

Lawrlwytho Dogfen

Adobe PDF document
Cwestiynau Cyffredin (Maint Ffeil: 1.4MB)