Skip to content

Nwy

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Mae nwy yn ffynhonnell ynni hyblyg, ymatebol a dibynadwy sy’n cynhyrchu llai o allyriadau na mathau eraill o danwydd ffosil.

Mae Ynni Cymru: Newid Carbon Isel yn cydnabod y bydd nwy yn allweddol wrth i ni symud at ddefnyddio system ynni carbon isel.

Mae angen gwneud mwy o ymchwil i’r posibiliadau ar gyfer defnyddio ffynonellau nwy llai traddodiadol.

Comisiynwyd ‘Astudiaeth i Botensial Adnoddau Nwy Llai Traddodiadol yng Nghymru’ i’n helpu i ddeall yn well botensial yr adnoddau yng Nghymru.