Skip to content

Ynni Cymru: Newid i economi carbon isel

Dolenni perthnasol

Mae busnesau cryf, arloesol a chystadleuol yn hanfodol i economi Cymru.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Sut ydym am sbarduno’r newid i greu economi gynaliadwy, carbon isel i Gymru.

Rydym yn wlad sydd â chyfoeth o adnoddau naturiol. Rydym am fanteisio ar yr adnoddau hyn i greu dyfodol mwy llewyrchus i Gymru.

Mae problemau mawr fel newid yn yr hinsawdd yn ein hwynebu ond gall y problemau hyn fod yn gyfleoedd hefyd. Rydym yn arwain y newid i garbon isel er mwyn creu dyfodol gwell a dod â buddiannau tymor hir i Gymru bob cam o’r ffordd.

Lawrlwytho Dogfen

PDF Document (MFS)
Ynni Cymru (Maint ffeil: 530KB)
PDF Document (MFS)
Cynllun cyflawni (Maint ffeil: 1.5MB)