Skip to content

Strategaeth Effeithlonrwydd Ynni Cymru

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Ein cyfeiriad strategol ar gyfer Effeithlonrwydd Ynni dros y 10 mlynedd nesaf a thu hwnt.

Mae’r strategaeth yn ystyried ein swyddogaeth o ddatblygu’r agenda hon yn ogystal â swyddogaeth sefydliadau, busnesau a deiliaid tai eraill.  

Mae hefyd yn tynnu sylw at ein gweledigaeth i sicrhau y gall Gymru ddefnyddio ei photensial llawn o ran effeithlonrwydd ynni ac i allforio technoleg effeithlonrwydd ynni a gwybodaeth am y maes.  

Camau i’w cymryd ar effeithlonrwydd ynni:

  • Cyfrannu llawer ar draws ein hamcanion lles,
  • bod yn amlwg ym maes twf gwyrdd, swyddi, sgiliau a chadwyni cyflenwi,
  • y dull mwyaf cost-effeithiol o fodloni ein hymrwymiadau i leihau allyriadau carbon,
  • gostwng costau ynni i fusnesau ac i’r sector cyhoeddus,
  • gallwn fynd i’r afael â thlodi tanwydd yn uniongyrchol drwy leihau costau gwresogi cartrefi pobl fregus.  

Nid yw’r hawliau i weithredu ar effeithlonrwydd ynni wedi’u datganoli yn llawn i Gymru.  Mae ein swyddogaethau wedi’u cyfyngu i hyrwyddo effeithlonrwydd ynni tra bo rheoleiddio effeithlonrwydd ynni yng nghofal Llywodraeth Prydain. Mae hyn yn ychwanegu at ein gwaith presennol megis rhaglen Cartrefi Clyd a Cymru Effeithlon.

Am ragor o wybodaeth am Strategaeth Effeithlonrwydd Ynni Cymru, anfonwch e-bost at: fuelpovertyandenergyefficiency@wales.gsi.gov.uk.