Skip to content

Cyhoeddiadau a chanllawiau Arbed

Dogfennau sy'n rhoi gwybodaeth fanwl am arbed, ein rhaglen buddsoddi perfformiad ynni strategol.

Adroddiad gwerthusiad - rhaglen 2012-2015 Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewropeaidd (ERDF) ARBED 2 Cartrefi Clyd Llywodraeth Cymru 

06/11/17
Comisiynwyd Ricardo Energy & Environment gan Lywodraeth Cymru i gynnal gwerthusiad o effeithiau amgylcheddol, cymdeithasol ac economaidd y prosiect.
 

Adolygiad a gwerthusiad o Arbed - cam un

11/10/12
Mae'r dogfennau isod yn cyflwyno llwyddiant prosiect Arbed - cam un ac yn werthusiad o'i lwyddiant.
 

Cam un rhaglen arbed – adolygiad ar ôl gosod

05/10/11
Mae'r ddogfen hon yn crynhoi cam un rhaglen arbed gan nodi gwybodaeth am yr eiddo a gafodd ei wella, yr offer a gafodd ei osod, amcangyfrif o'r effaith, y gwersi a ddysgwyd a'r cynlluniau gwerthuso sydd mewn grym.