Skip to content

Effeithlonrwydd ynni

Dolenni perthnasol

Rydym am glywed eich barn ynghylch ffyrdd o wella’n gallu i arbed ynni yng Nghymru.

Gall arbed ynni eich helpu i arbed arian a helpu i leihau ôl troed carbon Cymru.

Gall y tudalennau hyn eich helpu i leihau'ch bil tanwydd ac esbonio'r camau rydym yn eu cymryd ar gyfer effeithlonrwydd ynni.