Skip to content

Cyfoeth Naturiol Cymru

Corff newydd yw Cyfoeth Naturiol Cymru fydd yn dylanwadu ar sut yr ydym ni a phobl eraill yn rheoli, yn mwynhau ac yn defnyddio adnoddau naturiol Cymru er budd y bobl, yr economi a bywyd gwyllt.

Ar 01 Ebrill 2013, daeth gwaith Cyngor Cefn Gwlad Cymru, Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru a Chomisiwn Coedwigaeth Cymru i gyd o dan adain Cyfoeth Naturiol Cymru.

Mae hefyd yn gwneud peth o’r gwaith yr oeddem ni’n arfer ei wneud.

Pam creu Cyfoeth Naturiol Cymru?

Mae Cymru’n wynebu llawer o heriau. Mae’r rhain yn cynnwys:

Rhaid i ni ddod o hyd i ffyrdd newydd o feddwl a gwneud pethau os ydym am fynd i’r afael â’r heriau hyn. Crëwyd Cyfoeth Naturiol Cymru er mwyn uno’r cyrff sy’n ymwneud â rheoli cyfoeth ein hadnoddau naturiol a’r amgylchedd i’n helpu i wneud y penderfyniadau gorau.

Cael gwybod mwy

Am ragor o wybodaeth am Cyfoeth Naturiol Cymru (dolen allanol) a’i waith ewch i’r wefan.