Skip to content

Adolygiad o dirweddau dynodedig yng Nghymru

Dolenni perthnasol

Adolygiad eang o ddyfodol parciau cenedlaethol Cymru a’i Hardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Llwybr arfordirol Cymru Bae Broughton penrhyn Gŵyr

'Tirweddau Dyfodol: Cyflawni dros Gymru’ yw canlyniad yr adolygiad o Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE) a Pharciau Cenedlaethol yng Nghymru.

Adroddodd yr Adolygiad Annibynnol o Dirweddau Dynodedig yng Nghymru, a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru, yn ystod Haf 2015. Gwnaeth yr adroddiad nifer o argymhellion sy'n cwmpasu cyfres o gynigion ac arsylwadau ar ddibenion, egwyddorion, gweledigaeth, modelau llywodraethu, cynllunio ac ariannu.

Yn dilyn yr adroddiad hwn, sefydlwyd Gweithgor Tirweddau'r Dyfodol Cymru, gadeiriwyd gan yr Arglwydd Dafydd Elis-Thomas AC. Eu pwrpas oedd archwilio argymhellion Marsden a'r achos dros newid ac i adrodd eu canfyddiadau. Roedd y gweithgor yn cynnwys cynrychiolwyr o'r Parciau Cenedlaethol, AHNE, grwpiau buddiant a busnesau.

Ar 09 Mai 2017 cafodd Tirweddau Dyfodol: Darparu dros Gymru ei gyhoeddi. Mae’r cynigion yn gosod y tirweddau dynodedig ar lwybr i wella’r rheolaeth gynaliadwy ar adnoddau naturiol yn eu hardaloedd a gweithio tu hwnt i'w ffiniau presennol. Mae'n elwa ar y cryfderau a’r cyfleoedd sydd ynghlwm wrth bartneriaethau a chydweithio gwirioneddol. Wrth wneud hynny, mae'n hyrwyddo mwy o hyblygrwydd o safbwynt strwythurau fel y gellir diwallu anghenion lleoedd a chymunedau.