Skip to content

Prosiectau Cronfa Natur

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Mae 20 o brosiectau arloesol a chydweithredol wedi derbyn cyllid ar draws y saith Parthau Gweithredu Natur ac maent yn arddangos rheoli adnoddau naturiol ar waith.

Bydd y prosiectau hyn yn darparu nifer o fanteision drwy amrywiaeth o weithgareddau a bennir gan y Gronfa, gan gynnwys:

  • rheoli ucheldir ar raddfa tirwedd;
  • camau i wella adnoddau dŵr lleol ac adeiladu gwytnwch ecosystemau ar raddfa dalgylch;
  • gweithredu arferion rheoli tir cynaliadwy;
  • cynnwys cymunedau i helpu datblygu mannau gwyrddion di-ddefnydd;
  • adfer cynefinoedd
  • sefydlu mecanweithiau i greu cyfleoedd twf gwyrdd ar gyfer ffermwyr a pherchnogion tir.

Bydd taflenni ffeithiau prosiectau'n ymddangos wrth iddynt ddod ar gael.

Fideos

Adfer Mawndir Eryri a Hiraethog

Gwnaethpwyd nifer o fesurau gan y prosiect "Adfer Mawndir Eryri a Hiraethog'' i adfer mawndir yng Ngogledd Cymru. Gwyliwch ffilm (dolen allanol) a wnaed gyda phlant o ysgolion yn y cymunedau lleol sy'n esbonio manteision y prosiect.

Prosiect y Goedwig Hir

Roedd prosiect “Y Goedwig Hir” yn hybu plannu a thrwso perthi yn ardal y Bannau Brycheiniog. Gwyliwch ffilm (dolen allanol) sydd yn egluro’r buddion amgylcheddol, economeg a chymdeithasol a daeth o’r prosiect.