Skip to content

Y Gronfa Natur

Dolenni perthnasol

Bydd y Cynllun Datblygu Cynaliadwy yn cynnig cymorth ariannol ar gyfer amryfal weithgareddau a fydd yn gwella’r ffordd y caiff ein hadnoddau naturiol eu rheoli.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Bydd y gronfa Natur yn ein helpu i ymateb i'r heriau a wynebir gan ein bywyd gwyllt a'n cynefinoedd y tynnwyd sylw atynt yn yr adroddiad Sefyllfa Byd Natur.

Mae'r Gronfa Natur yn helpu 20 o brosiectau i wella bioamrywiaeth ac i helpu cymunedau i ffynnu. Mae'r Gronfa yn cefnogi buddsoddiadau mewn pum gweithgaredd penodol o fewn saith ardal ddaearyddol. Y saith ardal ddaearyddol yw:

 • Bannau Brycheiniog
 • Mynyddoedd Cambria
 • Dyffryn Conwy
 • Arfordir Sir Benfro
 • Cymoedd De Cymru
 • Y Berwyn a’r Migneint
 • Penrhyn Llŷn

Y pum gweithgaredd penodol yw:

 • gwella dalgylchoedd afonydd
 • gwella ecosystemau morol
 • gwella’r amgylchedd lleol
 • gwireddu potensial ein hucheldiroedd
 • ysgogi arloesedd

Mae’r prosiectau’n amrywio o wella dalgylchoedd afonydd ac ecosystemau morol i adfer mawndiroedd a phrosiectau rheoli coetiroedd cymunedol. Gweler y Ffeithlun isod am leoliadau'r prosiectau.

Mae datganiad y Gweinidog yn rhoi gwybodaeth ychwanegol ar yr hyn y bydd buddsoddiad y Gronfa Natur yn canolbwyntio arno.

Mae'r prosiectau llwyddiannus sydd yn derbyn ariannu ar gael isod.

Os oes gennych chi gwestiwn, e-bostiwch: naturalresourcemanagement@cymru.gsi.gov.uk 

Lawrlwytho Dogfen

PDF Document (MFS)
Cwestiynau Cyffredin (Maint ffeil: 327KB)
PDF Document (MFS)
Canllawiau ymgeisio (Maint ffeil: 384KB)