Skip to content

Pobl ifanc a'r newid yn yr hinsawdd

Rydym am i bobl ifanc ddeall effaith hinsawdd sy'n newid yma yng Nghymru a phob rhan o'r byd.

Un o'n hamcanion yw creu 'Cymru â chyfrifoldeb byd-eang' fydd yn gwneud cyfraniad adeiladol at les y byd. Ar draws y byd, plant sy'n dioddef fwyaf oherwydd hinsawdd sy'n newid gan eu bod yn fwy sensitif i broblemau iechyd a diffyg maeth.

Cymru oedd un o'r gwledydd cyntaf yn y byd i wneud datblygu cynaliadwy'n ddyletswydd gyfansoddiadol; rydym wedi'i gynnwys yn ein cyfreithiau i ddangos ystyriaeth mor bwysig yw cynaliadwyedd i ni.

Rydym hefyd am i blant gael addysg sy'n eu helpu i ddeall y problemau sy'n gysylltiedig â'r newid yn yr hinsawdd a chynaliadwyedd. Hynny er mwyn iddyn nhw allu defnyddio'r wybodaeth yn eu bywyd pob dydd a buddsoddi mewn sgiliau ar gyfer economi carbon isel.

Rydym yn gweithio gyda Maint Cymru (dolen allanol) a Cadwch Gymru'n Daclus trwy'r Rhwydwaith Eco-ysgolion (dolen allanol) i drafod effeithiau hinsawdd sy'n newid a thynnu sylw pobl ifanc atyn nhw. 

Gweler gwefan Cymru Ifanc am ragor o wybodaeth (dolen allanol)

Cystadleuaeth Cymru 2050 ar gyfer pobl ifanc

Ym mis Mawrth 2018, cynhaliom gystadleuaeth datgarboneiddio ar gyfer pobl ifanc gyda Cadwch Gymru'n Daclus. Mae mwy o wybodaeth ar wefan Cadwch Gymru'n Daclus (dolen allanol).

Fideo enillydd cystadleuaeth Cymru 2050 (dolen allanol)

Fideo cystadleuaeth Cymru 2050 (dolen allanol)