Skip to content

Paratoi ar gyfer hinsawdd sy'n newid - Rhan 1: Dechrau

Dolenni perthnasol

Ffilm DVD sydd yn annog cyrff cyhoeddus i leihau eu hallyriadau carbon a chynllunio ar gyfer newid yn yr hinsawdd.
Mae Rhan 2 yn ymwneud â mireinio'r effeithiau o ran newid yn yr hinsawdd a nodwyd gennych yn Rhan 1, a nodi lefelau sensitifrwydd a'u gallu i addasu.
Yn y Datganiad Polisi hwn, rydym yn amlinellu'r her o hinsawdd sy'n newid a'r ymateb Llywodraeth Cymru.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae Rhan 1 yn dechrau drwy nodi beth yr ydym yn ei olygu gan 'baratoi ar gyfer hinsawdd sy'n newid', a dangos pam ei bod yn bwysig ac yn werthfawr.

Mae Paratoi ar gyfer newid yn yr hinsawdd yn faes gwaith cymharol newydd sy’n symud yn gyflym. Mae’r Canllawiau yn adlewyrchu hyn ac yn cydnabod nad un broses yn unig sydd yna ar gyfer ymaddasu i’r newid yn yr hinsawdd, y gellir ei defnyddio i bawb.

Mae Rhan 1 yn amlygu cysylltiadau â gwaith arall, er enghraifft, datblygu cynaliadwy, ac yn rhoi awgrymiadau o ran gwaith paratoi da. Mae hefyd yn cynnwys dysgu sut mae'r hinsawdd wedi newid yn barod, sut yr effeithiwyd ar eich sefydliad gan dywydd yn y gorffennol, a beth rydych eisoes yn ei wneud sy'n cyfrif fel paratoi ar gyfer newid yn yr hinsawdd (addasu).

Mae Rhan 1 yn eich helpu i ddeall sut i gyfleu negeseuon allweddol am addasu, datblygu partneriaethau a rhwydwaith o gysylltiadau a all eich helpu gyda'ch gwaith addasu, a chael cefnogaeth uwch reolwyr.

Cyflwyniad enghreifftiol

Mae Rhan 1 yn gwneud sylw at cyflwyniad enghreifftiol y gellir ei newid i ddiwallu eich anghenion penodol a'i ddefnyddio i gyflwyno rhanddeiliaid i'r broses o baratoi ar gyfer hinsawdd sy'n newid.

Lawrlwytho'r cyflwyniad (PowerPoint)