Skip to content

Yr Adroddiad Blynyddol ar y Newid yn yr Hinsawdd 2014

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae'r adroddiad hwn yn pennu'r cynnydd sydd wedi'i wneud yn erbyn ein prif ymrwymiadau i ostwng allyriadau ac i addasu, ac mae'n crynhoi rhai o'r prif gamau a gymerwyd.

Mae adroddiad eleni yn nodi ein bod, unwaith eto, wedi cyrraedd ein targed allyriadau blynyddol o 3%.  Fodd bynnag, mae canfyddiadau'r Adroddiad yn pwysleisio'r neges a oedd yn adroddiad llynedd, sef, er bod y cynnydd yn erbyn y targed o 3% o fewn yr ystod a ddymunir, bod angen gweithredu pellach i sicrhau fod yr ymrwymiadau i ostwng allyriadau yn cael eu cyrraedd mewn blynyddoedd a ddaw, ac i wella yr hyn yr ydym yn ei gyflawni yn erbyn y targed o 40%.  

Mae'r adroddiad yn rhannu'r allyriadau fesul sector, ac yn tynnu sylw at y gweithgareddau addasu yn ôl y sectorau hynny.

Daw yr adroddiad i ben drwy grynhoi'r camau nesaf y byddwn yn eu cymeryd, drwy adeiladu ar ddeddfwriaeth allweddol a chyflawni yn unol â'r prif flaenoriaethau a benwyd yn y Datganiad diweddar gan y Gweinidog ar Adnewyddu y Polisïau Newid yn yr Hinsawdd.  

I gyd-fynd â'r Adroddiad, mae Atodiad Technegol, sy'n cynnwys y dangosyddion perfformiad sy'n cael eu datblygu ar gyfer pob sector.

Lawrlwytho Dogfen

PDF Document (MFS)
Adroddiad blynyddol 2014 (Maint ffeil: 1.07MB)