Skip to content

Datgarboneiddio'r sector cyhoeddus

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig wedi gosod yr uchelgais er mwyn i'r Sector Cyhoeddus yng Nghymru fod yn garbon niwtral erbyn 2030.

Cais am dystiolaeth

Nod y Cais am Dystiolaeth oedd archwilio'r mecanweithiau mwyaf effeithiol i gyflawni'r uchelgais a'r camau strategol priodol sy'n ofynnol. Mae datblygu'r camau cywir yn gallu lleihau carbon, cynyddu effeithlonrwydd yn y sector cyhoeddus a dylanwadu gostyngiadau mewn allyriadau mewn sectorau eraill o'r economi a chymdeithas.

Mae'r Galwad yn amlinellu camau blaenorol Llywodraeth Cymru i gyrraedd ein targedau datgarboneiddio. Mae hefyd yn archwilio cwmpas y camau o amgylch y ddau allyriad uniongyrchol ac anuniongyrchol. Rhedodd yr alwad o 5 Gorffennaf hyd 14 Medi 2017 ac mae'r crynodeb o ymatebion bellach ar gael.