Skip to content

Y newid yn yr hinsawdd a Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol

Mae newid hinsawdd yn greiddiol i bob un o’r nodau llesiant, sy’n cydnabod bod yr achos dros weithredu ar y newid yn yr hinsawdd yn glir ac yn sylfaenol i’n ffyniant a chadernid ein cymunedau yn y dyfodol.

Mae’r Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol wedi cryfhau y gweithredu ar y newid yn yr hinsawdd mewn sawl ffordd:

  • Bydd angen i’r adroddiad Tueddiadau’r Dyfodol ystyried risg yr hinsawdd gan ddefnyddio’r Asesiad Risg Newid Hinsawdd  
  • Bydd angen i gyrff cyhoeddus ystyried Adroddiad Tueddiadau’r Dyfodol a’r CCRA wrth ddatblygu eu cynlluniau i gyflawni’r nodau o dan y Ddeddf Llesiant
  • Bydd y newid yn yr hinsawdd yn rhan allweddol o swyddogaeth Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru ble y gall y Comisiynydd roi cyngor neu gymorth i gorff cyhoeddus (sy’n cynnwys rhoi cyngor ar y newid yn yr hinsawdd).