Skip to content

Fframwaith Cymru ar Iechyd a Lles Anifeiliaid

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Y Fframwaith Iechyd a Lles Anifeiliaid yw ein cynllun ar gyfer gwella safonau iechyd a lles anifeiliaid a gedwir.

Mae’r Fframwaith hefyd yn ystyried gwella iechyd y cyhoedd, yr economi a’r amgylchedd.

Mae’r Fframwaith wedi olynu Fframwaith Iechyd a Lles Anifeiliaid Prydain Fawr yn Nghymru.

Mae’r Fframwaith yn adeiladu ar y gwaith y mae Cymru wedi’i wneud i godi safonau iechyd a lles anifeiliaid drwy:

  • defnyddio dull sy’n canolbwyntio ar gyflawni er mwyn cael canlyniadau cyffredin
  • gweithio mewn partneriaeth i ddatblygu fframwaith fonitro a gwerthuso gadarn sydd â sylfaen dystiolaeth gref.

Lansiwyd y Fframwaith yn Sioe Frenhinol Cymru 2014. Cliciwch ar yr ddolen isod i ddarllen y ddogfen.

Fel rhan o lansiad y Fframwaith, fe wnaeth grŵp Fframwaith Iechyd a Lles Anifeiliaid Cymru gynnal sesiwn Holi ag Ateb.