Skip to content

Anifeiliaid Perfformio

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: lles anifeiliaid.

Dolenni perthnasol

Os gwelwch air neu derm nad ydych yn ei ddeall, edrychwch ar yr eirfa yma am esboniad.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Eleni, bydd Llywodraeth Cymru’n cynnal seminarau partneriaeth at y dyfodol ar gyfer ffermwyr a milfeddygon, a hynny ar faes y Sioe yn Llanelwedd.

O dan Ddeddf Anifeiliaid Perfformio (Rheoliadau) 1925, os ydych chi’n arddangos, yn defnyddio neu’n hyfforddi anifail perfformio yng Nghymru, Lloegr neu’r Alban, mae’n rhaid i chi gofrestru gyda’ch Awdurdod Lleol.  

Os mai hyfforddi neu arddangos yr anifail ydych chi at ddibenion y fyddin neu’r heddlu, neu at ddibenion amaethyddol neu gamp, nid oes rhaid i chi gofrestru.

Gallwch ddarllen y ddeddfwriaeth are wefan Gov.UK (dolen allanol). 

Syrcasau

Ym mis Rhagfyr 2015, fe gomisiynydd Llywodraeth Cymru adolygiad annibynnol i’r defnydd a wneir o anifeiliaid gwyllt mewn syrcasau.  

Roedd yr adolygiad yn ystyried tystiolaeth fyd-eang o les, corfforol a meddyliol, anifeiliaid gwyllt ac/neu annomestig.  Roedd yn ystyried hefyd gyfoethogiadamgylcheddol anifeiliaid o’r fath a’u hymddygiad.

Gallwch ddarllen yr adroddiad hwn isod.