Skip to content

Cyfarwyddyd ar gyfer perchnogion ceffylau a chyrff cyhoeddi pasbortau

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: lles anifeiliaid.

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Gofynion am basbortau ceffylau, a sut ddylai’r system weithio.

Canllawiau mwy manwl ar gyfer perchnogion ceffylau, Cyrff Cyhoeddi Pasbortau, milfeddygon, perchnogion lladd-dai a’r Gwasanaeth Hylendid Cig, arolygwyr Awdurdodau lleol ac Arwerthwyr.

Gwybodaeth manwl am Rif Oes Unigryw Ceffylau (UELN), a datblygiad y Gronfa Ddata Ceffylau Cenedlaethol (NED).