Skip to content

Gwybodaeth am y gadwyn fwyd a cheffylau i’w lladd a’u bwyta gan bobl

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: lles anifeiliaid.

Dolenni perthnasol

Ein nod yw rhoi mantais gystadleuol i’n busnesau bwyd a diod trwy gyfres o raglenni cymorth.
Mae'n ofynnol i berchnogion lladd-dai i weithredu ar wybodaeth am y gadwyn fwyd.
Os gwelwch air neu derm nad ydych yn ei ddeall, edrychwch ar yr eirfa yma am esboniad.

Mae angen gwybodaeth am y gadwyn fwyd ar gyfer ceffylau, merlod ac asynnod (mae’r anifeiliaid hyn oll yn perthyn i deulu’r ceffyl, neu yn Saesneg, maent oll yn anifeiliaid ‘equine’).

Mae hyn yn golygu, o 23 Chwefror 2015, mae angen i unrhyw un sy'n anfon ceffylau i'w lladd, i'w bwyta gan bobl, i ddarparu dogfen model am y gadwyn fwyd i weithredwr busnes bwyd y lladd-dy, yn unol â'r gofynion presennol o dan gyfraith yr UE.

Mae manylion ar gael ar wefan yr Asiantaeth Safonau Bwyd (dolen allanol - Saesneg yn unig).