Skip to content

Trwyddedau allforio merlod

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: lles anifeiliaid.

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Mae’r ffurflen gais ar gyfer Trwydded Allforio Merlod isod yn ogystal â’r canllawiau ar y trefniadau lles wrth allforio merlod.

Os oes angen ffurflen gais arnoch chi, gallwch hefyd gysylltu â’r:

Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion.
Canolfan Gwasanaeth Arbennig
Hadrian House,
Wavell Drive,
Rosehill Industrial Estate,
Carlisle,
CA1 2TB

Rhif ffôn: 01228 403600 - option 7
Ffacs: 01228 591900
e-bost – equineexportscarlisle@ahvla.gsi.gov.uk.