Skip to content

EIDCymru a dogfennau symud

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: cadw anifeiliaid fferm.

Dolenni perthnasol

Os gwelwch air neu derm nad ydych yn ei ddeall, edrychwch ar yr eirfa yma am esboniad.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

EIDCymru yw’r system cofnodi electronig newydd i ffermwyr, lladd-dai, marchnadoedd a cheidwaid defaid allu rhoi gwybod i’r awdurdodau am symudiadau eu defaid.

Mae’n golygu bod gennym yng Nghymru system olrhain a chofnodi symudiadau cadarn a modern inni allu ymateb yn gyflym ac effeithiol i unrhyw glefyd.

Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan EIDCymru.

Ers 18 Ionawr 2016, mae ffermwyr yn cael dewis rhwng cofnodi symudiadau’n electronig neu barhau i roi gwybod am symudiadau trwy drwyddedau symud papur. Rhaid defnyddio fersiwn newydd y drwydded symud.

Rhaid anfon copi gwyn o fersiwn newydd y drwydded symud i EIDCymru (yn lle’ch awdurdod lleol).

Os oes angen cyflenwad o fersiwn newydd y drwydded arnoch, cysylltwch â swyddfa EIDCymru ar 01970 636959 neu e-bostiwch cysylltu@eidcymru.org 

Y cyfeiriad yw: EIDCymru, Tŷ Merlin, Aberystwyth, Ceredigion SY23 3FF.

Lawrlwytho Dogfen

PDF Document (MFS)
Ffurflen parhad (AML 1A) (Maint ffeil: 85KB)
PDF Document (MFS)
Dogfen Symud Ceirw (AML 24) (Maint ffeil: 92KB)
PDF Document (MFS)
Taflen tagio electronig (Maint ffeil: 106KB)
PDF Document (MFS)
Cwestiynau cyffredin (Maint ffeil: 276KB)