Skip to content

Symud ac adnabod anifeiliaid fferm

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: cadw anifeiliaid fferm.

Dolenni perthnasol

Mae angen gwybodaeth am y gadwyn fwyd ar gyfer ceffylau, merlod ac asynnod.
Os gwelwch air neu derm nad ydych yn ei ddeall, edrychwch ar yr eirfa yma am esboniad.

Os bydd achosion o glefyd mae'n hanfodol gwybod union leoliad pob da byw fel y gellir cyflwyno mesurau effeithiol ar gyfer rheoli a dileu feirysau hynod heintus.

Er mwyn ceisio atal clefydau rhag lledu ceir rheolau llym ynghylch adnabod da byw a rheoli eu symudiadau.

Mae’n rhaid i ni allu adnabod pob anifail er mwyn cadw llygad ar ei symudiadau.

Mae'r rheolau hyn yn berthnasol i chi hyd yn oed os ydych ond yn cadw un anifail o'r rhywogaethau perthnasol.