Skip to content

Lewcosis Ensöotig mewn Gwartheg

Dolenni perthnasol

Os gwelwch air neu derm nad ydych yn ei ddeall, edrychwch ar yr eirfa yma am esboniad.

Feirws heintus yw Lewcosis Ensöotig mewn Gwartheg.

Mae’n gallu cael ei drosglwyddo o’r fuwch i’r llo ac o fuwch i fuwch gan achosi lewcemia a thiwmorau.

Mae’r clefyd ar restr “B” yr Office International des Epizooties (OIE). Cafodd yr achos cynta’ ym Mhrydain ei weld ym 1978 a’r diwetha’ ym 1996. Mae EBL yn glefyd hysbysadwy ond rydym wedi cael gwared arno ym Mhrydain a chafodd hynny ei gadarnhau pan roddodd Comisiwn yr Undeb Ewropeaidd statws gwlad ddi-EBL i ni yng Ngorffennaf 1999. Nid yw’r clefyd yn effeithio ar bobl.

Arwyddion y clefyd

Mae’r arwyddion clinigol fel arfer yn ymddangos mewn gwartheg 4-8 oed, a dim ond weithiau mewn gwartheg dan 2 oed. Mae’r anifail yn amlwg yn sâl, yn colli graen ac mae gwendid, anaemia ac anorecsia arno oherwydd y tiwmorau sy’n ymosod ar organau’r corff. Mae tiwmorau’n tyfu yn yr abomaswm, y perfeddion, yr afu a chnotiau lymff yr abdomen gan amharu ar y system dreulio. Bydd yr anifeiliad yn colli graen ac yn marw. Nid oes caniatâd i drin gwartheg ag EBL. Rhaid i bob anifail sy’n cael ei heintio, a phob creadur sydd wedi bod mewn cysylltiad ag ef, gael eu lladd.

Cysylltiadau Perthyn

Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (DEFRA) Lewcosis Ensöotig mewn Gwartheg (EBL) (Saesneg yn unig - dolen allanol).